- Når jeg som arkitekturskribent og redaktør i et fagblad reiser rundt på småsteder i Norge, er det ganske ofte at man får litt hakeslepp av hva lokalpolitikere og småkommuner klarer å få til. Vi snakker om veldig store løft for små kommuner med små ressurser. De løftene har det vært litt vanskelig å se i Lillehammer, sa Gaute Brochmann i første episode av podcastserien "Hvem bygger byen?" i 2019.

Stort potensiale - men hvor er planen?

Brochmann er redaktør i fagtidsskriftet Arkitektur N og skriver om arkitektur og byutvikling i Morgenbladet. Podcastserien "Hvem bygger byen?" handlet om bærekraftig byutvikling, og ble spilt inn i forkant av UNESCOs internasjonale konferanse for kreative byer, der Lillehammer deltok som eneste litteraturby i Skandinavia. I det 28 minutter lange intervjuet gjør Brochmann det klart at han ser et stort potensiale i en by som Lillehammer - men etterspør samtidig en større visjon for byen. 

- Det jeg lurer på, er om politikerne helt skjønner hvor mye makt de har - og hvor mye bra de kan gjøre, påpeker Gaute Brochmann i intervjuet.

- Politikernes oppgave er selvfølgelig å løse dag-til-dag-situasjonen, få kommunen til å gå rundt og gjøre det de er satt til å gjøre. Det tilleggspotensialet som ligger der, blir borte i detaljstyring og den daglige kampen for å få budsjettene til å gå opp, sier Brochmann. 

- Jeg har vært på småsteder hvor man har klart å etablere tverrpolitisk vilje til å ikke bare jobbe innenfor inneværende kommunestyreperiode, men over tid - gjerne 8-10-12 år - med det samme prosjektet. Når man har den typen politisk enighet i bunn, kan man få til utrolig flotte ting: Bygge flotte hus, drive sentrumsutvikling, drive næringsutvikling og forfølge de visjonene man har satt opp for kommunen sin. Det synes jeg virker fraværende i Lillehammer. 

Ny aktualitet

To år senere har Brochmanns analyser fått ny aktualitet: En av kjepphestene hans - en diskusjon om flytting av høgskolen nærmere sentrum - har plutselig dukket opp som en mulighet, i tillegg går debatten friskt rundt sykehusets framtid, boligbygging og fortetting i Lillehammer sentrum og hva som trengs for at byens kjente gågate skal beholde posisjonen i årene som kommer. Alt sammen var sentrale temaer i første sesong av podcastserien "Hvem bygger byen?" da den ble lansert i 2019.

Koronaen - en gamechanger

Siden den tid har også spillereglene i arbeidsmarkedet forandret seg: Koronapandemien har gjort hjemmekontoret til normaltilstand for mange, og Oslo til et mindre tiltrekkende alternativ for stadig flere. Hvordan koronapandemien kommer til å påvirke Lillehammers konkurransefortrinn som by i årene som kommer, gjenstår å se.

Innspillingen av en ny sesong av podcastserien "Hvem bygger byen?" er allerede igang, og der snakker vi videre med engasjerte innbyggere, gründere, fagfolk og ildsjeler om hvilket potensiale som ligger i det å leve akkurat her  - i verdens mest kjente norske småby. 

Sesong to av "Hvem bygger byen?" kommer snart. Følg med der du finner dine podcaster.