Hva er en friby?

En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opptil to år. Fribyene er tilknyttet organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network, som administrerer ordningen.

Gir forfulgte forfatterne en mulighet til å arbeide og ytre seg

For forfatterne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og at vedkommende sikres ro til å gjenoppta sitt arbeide. Som gjesteforfatter representerer han eller hun de talløse andre forfattere verden over som er forfulgt, fengslet eller for alltid er blitt brakt til taushet. Ved å være en friby tar byen ikke bare et viktig standpunkt i forhold til ytringsfrihet, men bidrar også konkret til å hjelpe eller redde et menneske. Her kan man lese hvordan en av våre tidligere fribyforfattere beskriver livet i Lillehammer.

Bor i en friby i to år

Byene forplikter seg til å ta imot en forfulgt forfatter med evt. ektefelle og barn i to år og sørge for bolig og nødvendig livsopphold. Fra og med 2001 gir staten ved Utenriksdepartementet årlig kr.100.000 til hver friby som skal dekke utgifter forfatterne har i forbindelse med sitt virke. Det er Norsk P.E.N. som administrerer denne ordningen og samtidig har en rådgivnings- og kontaktrolle overfor de aktuelle byene og departementet.

Nettverk av fribyer

Det finnes i dag over 70 fribyer som er tilknyttet ICORN. I Norge er det 17 fribyer, blant annet Bergen, Bø, Drøbak, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Levanger, Lillehammer, Molde, Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

Hva er ICORN – International Cities of Refuge Network?

ICORN, det internasjonale fribynettverket, ble etablert for å tilby forfulgte forfattere og kunstnere et fristed, eller en friby, hvor de skal kunne skrive og uttrykke seg fritt, uten å frykte for å bli sensurert eller kneblet. ICORN formidler forfattere til fribyene, og bidrar til kommunikasjon mellom fribyene og forfatterne som til enhver tid er en del av nettverket.

Spørsmål?

Kontakt fribykoordinator Patricia Griffioen