- Byer med sterke kulturtilbud klarer både å holde på befolkningen sin og trekke til seg nye talenter. Slike tilbud gir byer en egen stolthet, og den selvfølelsen som følger av det. En sterk kultursektor hjelper med å holde et speil opp foran byen, slik at den kan se seg selv tydeligere. I sin tur kan det føre til at næringslivet styrker seg. Alle vinner, med andre ord - dersom ting blir gjort på riktig måte. 

Det sier Andrew Tuck, sjefredaktør i det internasjonale trendmagasinet Monocle. Redaktøren har fått med seg at Lillehammer har blitt en av få utvalgte byer verden over som kan smykke seg med tittelen UNESCO City of Literature. Nettverket vi er medlem av ble grunnlagt i 2004, og jobber med å utvikle nye verktøy for byutvikling basert på kultur og kreative næringer. I Monocle-redaktørens verden, er satsning på kultur helt grunnleggende dersom man skal kunne hevde seg i konkurransen med andre byer.

- I fjor ga dere ut boken The Monocle Book of Gentle Living. Hva skal til for å leve et forsiktig, godt liv - og hvorfor anser dere det som et viktig tema akkurat nå? 

- Boken er et lavmælt kampskrift der vi ser nærmere på hva som er viktig i verden akkurat nå. For eksempel: Hvordan kan vi få bedre lokalsamfunn og mer meningsfulle samtaler med naboer, familie og venner ? Nei, å sende folk emojier er ikke nok. Hvordan kan vi trå litt mer varsomt i de livene vi lever? Hvordan kan spise mer lokalprodusert mat, lage ting som er ment å faktisk tåle bruk og som lar seg reparere? Vår prosjekt handler altså ikke om å kjefte på folk på Twitter, men om å leve på en litt mindre ropete måte - om å kanskje akseptere at folk flest prøver så godt de kan. Som du forstår, handler "gentle" i denne sammenhengen både om praktisk politikk og om det å få folk til å ta det litt mer med ro, sette ned farten. Koronapandemien har bidratt til å sette alle disse tingene i et klarere lys, mener jeg. 

Små byer, stort potensiale

- Hvilket potensiale tror du små byer som Lillehammer kan ha framover? 

- Mange snakker nå om at færre mennesker kommer til å ha lyst til å bo i storbyer etter det verden har vært igjennom det siste året. Jeg tror ikke noe på det. Men jeg tror at små byer fortsatt kommer til å øke i popularitet, så lenge staten gjør sitt for at store bedrifter og kulturinstitusjoner forstår at de ikke trenger å befinne seg i hovedstaden for å vokse og utvikle seg. Men det å være liten er heller ikke nok. Tar byen din godt vare på dem som kommer utenfra? Klarer den å opprettholde et mangfoldig kulturtilbud? Får gründere lov til å lykkes? Byer trenger å være fulle av liv, kompleksitet og gøye ting, dersom de skal ha sjans til å lykkes - uansett om de er små eller store, sier Monocle-redaktør Andrew Tuck.

Imponert av UNESCO 

Selv er han imponert over det UNESCOs Creative Cities-nettverk, der Lillehammer er medlem, har klart å få til de siste årene. 

- Ofte er det å dele informasjon og kunnskap med byer i andre land langt viktigere enn å det å samarbeide godt med nasjonale fagmiljøer. Se bare på C40, en organisasjon som knytter sammen verdens megabyer rundt et felles klimamål - det nettverket har vært en viktig stemme i kampen for økt fokus på bærekraft og har ofte jobbet hurtigere enn de respektive byenes egne nasjonale myndigheter.  Slike nettverk kan være veldig ryddige og effektive, så lenge man har ordførere og lokalpolitikere med på laget, påpeker Monocle-redaktør Andrew Tuck.

- Helt til slutt, hva tenker du på når du hører navnet Lillehammer?

- Sport. Vintersport. Men fra nå av også kultur. Jeg lover!