I planprogrammet for Kommunedelplan kultur heter det følgende: 

En del av vår rolle som medlem i UNESCOs Creative Cities Network (UCCN), er å legge til rette for næringsutvikling basert på kultur og kreativitet. Like viktig er det å drive en byutvikling basert på de samme prinsippene, med stort fokus på møteplasser, levende byrom og ikke minst en sterk tilstedeværelse av litteratur, kultur og fortellinger i innbyggernes liv. Gjennom vår rolle som UNESCO-litteraturby har vi allerede formulert at vi tror på at kultur og kreativitet bidrar sterkt til å gjøre innbyggernes liv bedre, med økt fokus på tilhørighet, deltakelse og utfoldelse – i alle livsfaser.

Mer info om planprogrammet finner du her.