30. november 2021 leverte Lillehammer sin første fireårsrapport til UNESCO. Rapporten er en første oppsummering av arbeidet som har vært gjort i litteraturbyen ved nordenden av Mjøsa siden den gjeve UNESCO-statusen ble tildelt byen i 2017. Rapporten er i dette øyeblikk til vurdering i UNESCO-systemet, og kan leses her.

- Lillehammers medlemskap i UNESCOs nettverk av kreative byer er et samarbeid mellom Norsk Litteraturfestival, Nansenskolen, Høgskolen i Innlandet, Stiftelsen Lillehammer Museum, Innlandet fylkeskommune og oss her i kommunen, forteller Lillehammers kultursjef Olav Brostrup Müller.

- Når vi nå ser oss tilbake, ser vi at vi allerede har oppnådd mye, særlig med tanke på kontakten mellom disse store institusjonene som står bak. Mye tid har også gått med på selve oppstarten, det er mye som skal på plass før man kan begynne å få ordentlig styringsfart, påpeker kultursjefen, som orienterte byens politikere om konklusjonene i rapporten i midten av januar.

- En vel så viktig del av rapporten er å forsøke å se framover. Hvilke ambisjoner bør vi ha? Hva kan vi få til av nye samarbeid og grep? For eksempel er det utrolig gledelig å se at den verdensomspennende ytringsfrihetskonferansen World Expression Forum (WEXFO) nå har etablert seg på Lillehammer. Dette er et tiltak flere av oss var involvert i fra starten, og nysatsningen treffer usedvanlig godt i forhold til de ambisjonene Lillehammer beskrev i sin søknad om å få UNESCO-status i 2017. Selv om WEXFO er en egen organisasjon, uavhengig av Lillehammer UNESCO-litteraturby, ser vi på konferansen som et viktig tilskudd til litteraturbyen Lillehammer og alt det gode arbeidet som skjer her, på flere ulike arenaer, sier Olav Brostrup Müller.

- En annen ting vi jobber med framover, er å etablere et forfatterstipend tilknyttet Nansenskolen. Stipendet ble utlyst for første gang i vår, og kan komme til å bety mye for skrivende mennesker som har lyst til å bo og arbeide i denne byen - enten for kortere eller lengre tid.